"AMACIMIZ"

Özel Akhisar Eksen Eğitim Kurumlarında amacımız 21. yüzyılın gereklerine ve Atatürk ilkelerine uygun, bu doğrultuda kendisinin ve başkalarının hak ve özgürlüklerine duyarlı, çağdaş, özgüveni yüksek, her alanda bilgili, risk alabilen, araştırmayı seven, sorgulayan, prensipli, problem çözme becerisi gelişmiş, bilimsel ve yeniliklere açık bireyler yetiştirmektir. Bu nedenle öğrenmeyi kolaylaştıran ve zevkli hale getiren, iletişim odaklı modern eğitim yöntemleri benimsenmiştir. Eğitim ve öğretim programı öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılır.

 

Duyarlı Çağdaş Özgüveni Yüksek Bilgili Bilimsel Araştırmacı Yenilikçi