"MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ"

Özel Akhisar Eksen Eğitim Kurumlarının misyonu ,Eğitim kurumlarımızda eğitim gören öğrencilerin sorumluluk duygularının ve özgüvenlerinin gelişmesine katkı sağlamaktır. Amacımız; öğrencilerimizi akademik başarısı yüksek, yaşam boyu öğrenmekten kopmayan, etkili iletişim kurabilen, her yönüyle nitelikli bir yaşam süren, ülkesine ve insanlığa hizmet etmek için gerekli beceri, tutum ve sorumlulukları edinmiş bireyler olarak yetiştirmektir.

Hedeflerimiz; misyonumuzu gerçekleştirmek doğrultusunda öğrencilerimize nitelikli ve bütünsel bir eğitim sunarak, öğrencilerin Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı, akademik hayatları boyunca hem yurt içinde, hem de yurtdışında yüksek başarı gösteren, zihnen,bedenen ve ruhen kendilerini geliştirip yaşam boyu öğrenmeyi devam ettirebilen, eleştirel düşünebilen, sosyal becerilerle donanmış ve etkin iletişim kurabilen, adil, karşılıklı saygıya inanan; insan hakları, ahlaklı yaşam, hoşgörü ve kişisel disiplin ilkelerine bağlı, birden fazla dil öğrenen bireyler yetiştirmektir.

Öğrencilerimizde hedeflediğimiz; çevre sorunlarına duyarlı ve doğanın korunmasına önem veren, bilimsel yöntemler, sanatsal yaklaşımlar, bilişim teknolojileri ve sosyal bilimleri kullanarak, yaratıcı ve yeniliklere açık bir biçimde mesleğine ve yaşama uyum sağlayan, sorumluluk sahibi, insiyatif kullanan, başladığı işi bitiren, dürüst, cömert, ekip çalışmasına yatkın, demokratik lider niteliklerine sahip, yaşamları boyunca insanlığa hizmet amacıyla, demokratik süreçlere katılan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.